Thưởng tết năm 2021: Người lao động mong doanh nghiệp thưởng Tết sớm

Bà Mai Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Các KCN Bình Dương - đến thăm và trao hỗ trợ cho chị Tăng Thị Hồng Xuân trong thời gian bị tạm hoãn HĐLĐ. 
Ảnh: Đình Trọng
Bà Mai Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Các KCN Bình Dương - đến thăm và trao hỗ trợ cho chị Tăng Thị Hồng Xuân trong thời gian bị tạm hoãn HĐLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Bà Mai Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Các KCN Bình Dương - đến thăm và trao hỗ trợ cho chị Tăng Thị Hồng Xuân trong thời gian bị tạm hoãn HĐLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top