Thưởng Tết cho lao động Tập đoàn Dệt May Việt Nam là bao nhiêu?

Công nhân của Tập đoàn Dệt May trong giờ làm việc. Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân của Tập đoàn Dệt May trong giờ làm việc. Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân của Tập đoàn Dệt May trong giờ làm việc. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top