Thưởng Tết cho công nhân may tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Công nhân Công ty may Đông Mỹ Hanosimex (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong giờ làm việc.
Công nhân Công ty may Đông Mỹ Hanosimex (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong giờ làm việc.
Công nhân Công ty may Đông Mỹ Hanosimex (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong giờ làm việc.
Lên top