TP.HCM:

Thưởng Tết cao nhất 1,5 tỷ đồng, thấp nhất 3,7 triệu đồng

Năm nay thưởng Tết cao hơn gần 11% so với năm ngoái (Ảnh minh họa)
Năm nay thưởng Tết cao hơn gần 11% so với năm ngoái (Ảnh minh họa)
Năm nay thưởng Tết cao hơn gần 11% so với năm ngoái (Ảnh minh họa)
Lên top