Kỷ niệm 86 năm ngày phụ nữ việt nam (20.10.1930 - 20.10.2016)

Thương người lao động thì không ngại gian khó