KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ TẠI DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ CĐCS:

Thực hiện trọn vẹn chức năng của tổ chức Công đoàn

Ông Phạm Văn Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh (phải) - cùng đại diện Công ty Datamart ký TƯLĐTT. Ảnh do LĐLĐ quận Bình Thạnh cung cấp.
Ông Phạm Văn Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh (phải) - cùng đại diện Công ty Datamart ký TƯLĐTT. Ảnh do LĐLĐ quận Bình Thạnh cung cấp.
Ông Phạm Văn Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh (phải) - cùng đại diện Công ty Datamart ký TƯLĐTT. Ảnh do LĐLĐ quận Bình Thạnh cung cấp.
Lên top