Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam:

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ 4 từ phải sang) trao quà, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ 4 từ phải sang) trao quà, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ 4 từ phải sang) trao quà, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.A
Lên top