Khu công nghiệp Quảng Ninh:

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lao động nữ

Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà (KCN Cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) luôn quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ, nhất là lao động nữ. Ảnh: Thanh Hằng
Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà (KCN Cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) luôn quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ, nhất là lao động nữ. Ảnh: Thanh Hằng
Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà (KCN Cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) luôn quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ, nhất là lao động nữ. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top