THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN:

Thực hiện thiết chế công đoàn trong các KCN-KCX, phục vụ CNLĐ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7.
Lên top