Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Hằng
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Hằng
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top