Thực hiện Quyết định số 3089 của Tổng LĐLĐVN: Được hỗ trợ chỉ sau vài giờ nộp hồ sơ

Người lao động Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn thực hiện “3 tại chỗ” ngay trong nhà máy. Ảnh: CTCC
Người lao động Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn thực hiện “3 tại chỗ” ngay trong nhà máy. Ảnh: CTCC
Người lao động Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn thực hiện “3 tại chỗ” ngay trong nhà máy. Ảnh: CTCC
Lên top