Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Công đoàn và lãnh đạo Cảng Sài Gòn chăm lo bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐCC
Công đoàn và lãnh đạo Cảng Sài Gòn chăm lo bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐCC
Công đoàn và lãnh đạo Cảng Sài Gòn chăm lo bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐCC
Lên top