Thực hiện quy chế dân chủ tại DN: Nhiều tích cực nhưng vẫn còn hạn chế

Một buổi giải đáp thắc mắc, điều kiện làm việc của thợ lò với đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty Than Mạo Khê - TKV. Ảnh: T.N.D
Một buổi giải đáp thắc mắc, điều kiện làm việc của thợ lò với đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty Than Mạo Khê - TKV. Ảnh: T.N.D
Một buổi giải đáp thắc mắc, điều kiện làm việc của thợ lò với đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty Than Mạo Khê - TKV. Ảnh: T.N.D
Lên top