Thực hiện nghiêm việc giảm chi hành chính và hoạt động phong trào

Bà Trần Lệ Nhung - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - trao bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Nghị quyết 09c/NQ-BCH. Ảnh: Bảo Trung
Bà Trần Lệ Nhung - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - trao bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Nghị quyết 09c/NQ-BCH. Ảnh: Bảo Trung
Bà Trần Lệ Nhung - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - trao bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Nghị quyết 09c/NQ-BCH. Ảnh: Bảo Trung
Lên top