Thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ TP. Hà Nội và Sở GDĐT TP. Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội chủ trì phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
TS. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội chủ trì phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
TS. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội chủ trì phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Lên top