Thúc đẩy quan hệ giữa CĐ Dệt May VN và Liên hiệp CĐ Dệt May Ai Cập

Đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ Dệt May Ai Cập thăm và làm việc với CĐ Dệt May VN. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ Dệt May Ai Cập thăm và làm việc với CĐ Dệt May VN. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ Dệt May Ai Cập thăm và làm việc với CĐ Dệt May VN. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top