Thừa Thiên - Huế: Thưởng tết cao nhất 126 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương (áo xanh, phải) - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đi thăm công nhân lao động. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương (áo xanh, phải) - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đi thăm công nhân lao động. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương (áo xanh, phải) - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đi thăm công nhân lao động. Ảnh: PĐ.
Lên top