Thừa Thiên Huế: "Mái ấm Công đoàn" giúp đoàn viên ổn định cuộc sống

Ông Trần Quang Vinh (thứ 3, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế tới chia vui cùng gia đình đoàn viên Ngọc Anh trong ngôi nhà mới. Ảnh: CĐ Khu Kinh tế, Công nghiệp Thừa Thiên Huế.
Ông Trần Quang Vinh (thứ 3, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế tới chia vui cùng gia đình đoàn viên Ngọc Anh trong ngôi nhà mới. Ảnh: CĐ Khu Kinh tế, Công nghiệp Thừa Thiên Huế.
Ông Trần Quang Vinh (thứ 3, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế tới chia vui cùng gia đình đoàn viên Ngọc Anh trong ngôi nhà mới. Ảnh: CĐ Khu Kinh tế, Công nghiệp Thừa Thiên Huế.
Lên top