Thừa Thiên Huế hỗ trợ công dân khó khăn ở vùng áp dụng Chỉ thị 16

Lên top