Thừa Thiên Huế điều thêm 30 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch

30 cán bộ y tế tỉnh thể hiện quyết tâm trước khi lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
30 cán bộ y tế tỉnh thể hiện quyết tâm trước khi lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
30 cán bộ y tế tỉnh thể hiện quyết tâm trước khi lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
Lên top