Thú vị với video clip bài tập thể dục giữa giờ của các cô giáo

Trường Mẫu giáo Tuổi ngọc, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh tư liệu
Trường Mẫu giáo Tuổi ngọc, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh tư liệu
Trường Mẫu giáo Tuổi ngọc, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh tư liệu
Lên top