Thú vị mô hình “Cửa hàng Công đoàn”

Cửa hàng Công đoàn do CĐCS Cty CP XNK Sa Giang tổ chức tại phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Cửa hàng Công đoàn do CĐCS Cty CP XNK Sa Giang tổ chức tại phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Cửa hàng Công đoàn do CĐCS Cty CP XNK Sa Giang tổ chức tại phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM