Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tham mưu giảm giờ làm việc

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tham mưu giảm giờ làm việc bình thường. Ảnh: Đức Long
Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tham mưu giảm giờ làm việc bình thường. Ảnh: Đức Long
Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tham mưu giảm giờ làm việc bình thường. Ảnh: Đức Long
Lên top