Thủ tướng Chính phủ đặt niềm tin tuyệt đối ở tổ chức công đoàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số câu hỏi đối với các đại biểu tham gia diễn đàn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số câu hỏi đối với các đại biểu tham gia diễn đàn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số câu hỏi đối với các đại biểu tham gia diễn đàn.
Lên top