Thủ tướng ăn cơm chiều cùng công nhân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn cơm cùng công nhân Cty TaeKwang Vina.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn cơm cùng công nhân Cty TaeKwang Vina.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn cơm cùng công nhân Cty TaeKwang Vina.
Lên top