Hoạt động của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô:

Thủ tục chặt chẽ nhưng đơn giản để hỗ trợ người vay

Cán bộ Quỹ trợ vốn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Ảnh: N.Thanh
Cán bộ Quỹ trợ vốn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Ảnh: N.Thanh
Cán bộ Quỹ trợ vốn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Ảnh: N.Thanh
Lên top