Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Sẽ đưa lao động ở Qatar về nước nếu sự cố xấu nhất xảy ra

Dù tại Qatar, lao động Việt Nam vẫn làm việc bình thường nhưng cơ quan chức năng đã tính phương án hồi hương khi có sự cố. Ảnh: P.V
Dù tại Qatar, lao động Việt Nam vẫn làm việc bình thường nhưng cơ quan chức năng đã tính phương án hồi hương khi có sự cố. Ảnh: P.V
Dù tại Qatar, lao động Việt Nam vẫn làm việc bình thường nhưng cơ quan chức năng đã tính phương án hồi hương khi có sự cố. Ảnh: P.V
Lên top