Thu nợ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động

Đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai hồi đầu tháng 4.2019, trong đó có nội dung về BHXH. Ảnh: BẢO TRUNG
Đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai hồi đầu tháng 4.2019, trong đó có nội dung về BHXH. Ảnh: BẢO TRUNG
Đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai hồi đầu tháng 4.2019, trong đó có nội dung về BHXH. Ảnh: BẢO TRUNG
Lên top