Thu nhập thấp, công nhân tính chuyện bỏ phố về quê

Đời sống công nhân bấp bênh vì thu nhập thấp. Ảnh: Trần Kiều
Đời sống công nhân bấp bênh vì thu nhập thấp. Ảnh: Trần Kiều
Đời sống công nhân bấp bênh vì thu nhập thấp. Ảnh: Trần Kiều
Lên top