Thu nhập lao động phi chính thức giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Siêu thị giá 0 đồng dành cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn do CĐ các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Linh Nguyên
Siêu thị giá 0 đồng dành cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn do CĐ các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Linh Nguyên
Siêu thị giá 0 đồng dành cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn do CĐ các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top