Thu nhập giảm do dịch, công nhân cắt giảm chi tiêu, chưa dám sinh con

Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng bị ảnh hưởng thu nhập do dịch, đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh Mai Dung
Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng bị ảnh hưởng thu nhập do dịch, đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh Mai Dung
Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng bị ảnh hưởng thu nhập do dịch, đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh Mai Dung
Lên top