Thu nhập bình quân lao động khối cổ phần của VNPT gần 11,5 triệu đồng

Những đoàn viên Công đoàn đạt thành tích trong phong trào thi đua do Công đoàn VNPT phát động. Ảnh: CĐ VNPT
Những đoàn viên Công đoàn đạt thành tích trong phong trào thi đua do Công đoàn VNPT phát động. Ảnh: CĐ VNPT
Những đoàn viên Công đoàn đạt thành tích trong phong trào thi đua do Công đoàn VNPT phát động. Ảnh: CĐ VNPT
Lên top