Bình Dương:

Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6,5 triệu đồng/tháng