Thủ lĩnh công đoàn ở xứ Thanh

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.L
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.L
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.L
Lên top