Đồng chí Ngô Thanh Bình - Chủ tịch Cđ Công an TP.Hải Phòng:

Thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động của công đoàn

Đồng chí Ngô Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Công an TP.Hải Phòng (bên phải) - trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: V.L
Đồng chí Ngô Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Công an TP.Hải Phòng (bên phải) - trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: V.L
Đồng chí Ngô Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Công an TP.Hải Phòng (bên phải) - trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: V.L
Lên top