Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ đô Hà Nội cần phải có đội ngũ công nhân lao động có chất lượng cao