Thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhân kỷ niệm 87 năm Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên