Thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhân Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: Đăng Huỳnh
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: Đăng Huỳnh
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top