Thông tuyến tỉnh BHYT từ 1.1.2021: Cứ đi khám bệnh tuyến tỉnh thì được hưởng 100% BHYT là cách hiểu chưa đúng

Không phải cứ đi khám bệnh tuyến tỉnh là được hưởng 100% BHYT. Ảnh: Huyền Trân
Không phải cứ đi khám bệnh tuyến tỉnh là được hưởng 100% BHYT. Ảnh: Huyền Trân
Không phải cứ đi khám bệnh tuyến tỉnh là được hưởng 100% BHYT. Ảnh: Huyền Trân
Lên top