Thông tin thêm về Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Công nhân Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận (KCN Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam) trong giờ làm việc. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận đã ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận (KCN Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam) trong giờ làm việc. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận đã ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận (KCN Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam) trong giờ làm việc. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận đã ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Ảnh: Bảo Hân
Lên top