Thông tin NLĐ tố bị lừa đi xuất khẩu được chuyển tới cơ quan Công an

Ngày 2.3.2020, người lao động đến trụ sở  Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE để thống nhất nội dung việc đi Bờ Biển Ngà. Ảnh: NLĐCC
Ngày 2.3.2020, người lao động đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE để thống nhất nội dung việc đi Bờ Biển Ngà. Ảnh: NLĐCC
Ngày 2.3.2020, người lao động đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE để thống nhất nội dung việc đi Bờ Biển Ngà. Ảnh: NLĐCC
Lên top