Thông tin mới vụ 327 lao động Cty CP Đường Bình Định bị chủ Ấn Độ bỏ rơi

Cảnh hoang tàn, đổ nát của Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh XN
Cảnh hoang tàn, đổ nát của Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh XN
Cảnh hoang tàn, đổ nát của Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh XN
Lên top