Thông tin Công ty PouYuen cho 62.000 công nhân ngừng việc là chưa chính xác

Từ 9.4, tất cả người lao động của Công ty PouYuen đều được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp,
Từ 9.4, tất cả người lao động của Công ty PouYuen đều được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp,
Từ 9.4, tất cả người lao động của Công ty PouYuen đều được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp,
Lên top