Thông tin Công ty giày da Huê Phong phá sản là không chính xác

Thông báo cắt giảm lao động và trả trợ cấp mất việc cho người lao động của Công ty Huê Phong. Ảnh Đức Long
Thông báo cắt giảm lao động và trả trợ cấp mất việc cho người lao động của Công ty Huê Phong. Ảnh Đức Long
Thông báo cắt giảm lao động và trả trợ cấp mất việc cho người lao động của Công ty Huê Phong. Ảnh Đức Long
Lên top