BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” 2019:

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

Các chuyên gia tại cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất. Ảnh: TUẤN ANH
Các chuyên gia tại cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất. Ảnh: TUẤN ANH
Các chuyên gia tại cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất. Ảnh: TUẤN ANH
Lên top