Thống nhất địa điểm xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Phú Yên

Ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng thiết chế công đoàn. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng thiết chế công đoàn. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng thiết chế công đoàn. Ảnh: Phương Linh
Lên top