HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 29:

Thống nhất đăng cai tổ chức Đại hội Công đoàn Thế giới lần thứ 18

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top