Thông báo thi tuyển lãnh đạo

|

Căn cứ Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhu cầu sử dụng cán bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN

Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại ban, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại ban, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (hoặc lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển) đề cử và được Đảng đoàn Tổng Liên đoàn (hoặc cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó) đồng ý bằng văn bản.

- Công chức, viên chức dự thi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự thi ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức dự thi quy định tại Khoản 3 Điều 4 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự thi ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được dự thi chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

- Công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung theo Điều 5 Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong giới khoa học, có năng lực quản lý và ít nhất 05 năm tham gia nghiên cứu khoa học;

- Có bằng thạc sỹ trở lên chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn;

- Đã từng là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ hoặc tham gia đề tài cấp Nhà nước;

- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

- Trình độ tiếng Anh: Tương đương khung B2 Châu Âu. Tin học: Sử dụng tin học văn phòng trong công việc.

III- HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Hình thức thi tuyển

- Thi viết;

- Xây dựng và bảo vệ đề án;

- Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự;

2. Nội dung thi tuyển

- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển;

- Nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, ban, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. Đề án phải có lộ trình thực hiện từng giai đoạn trong vòng 05 năm và có nội dung cam kết khi được bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

- Đơn đăng ký dự thi;

- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BTCTW/98 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó ghi nhận xét đánh giá);

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

- Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 30/7/2018.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 4 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A, phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.38224471.

- Trường hợp thí sinh không trực tiếp đến được thì gửi hồ sơ theo đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1A, phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển

- Thời gian dự kiến: Tháng 8/2018.

- Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1A, phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(thông tin chi tiết sẽ thông báo sau).

TIN LIÊN QUAN

U18 nữ Việt Nam giành ngôi Á quân giải U18 nữ Đông Nam Á

MINH PHONG |

U18 nữ Australia lên ngôi vô địch giải U18 nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại U18 nữ Việt Nam với tỉ số 2-0 trong trận chung kết.

Đồng Tháp: Đại úy Công an hy sinh khi truy bắt đối tượng

LT |

Đồng Tháp - Trong quá trình truy đuổi đối tượng, đại úy Công an hy sinh.

Giờ thứ 9: Về nhà đi con - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Con cái chúng ta, hai mươi mấy tuổi. Chúng tự cho rằng mình đã lớn khôn và muốn tự quyết định cuộc đời mình. Có những quyết định mà bố mẹ biết là con sai lầm, nhưng lại chẳng làm gì được, đành phải đứng từ xa nhìn con và để thời gian trả lời.

Sinh viên được chu cấp 5-7 triệu đồng, cuối tháng vẫn phải "cầu cứu" bố mẹ

Minh Hương |

Được bố mẹ chu cấp 5-7 triệu đồng mỗi tháng, nhiều sinh viên tại các trường đại học vẫn thấy không đủ chi tiêu. Và vật giá tăng là một trong những nguyên nhân khiến túi tiền của sinh viên "bay" nhanh hơn.

Lộ nguyên nhân đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế đã làm việc với đối tượng cướp tiệm vàng và bước đầu xác định nguyên nhân gây án.

Bác sĩ khuyến cáo chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt cho những người bị cúm A

HƯƠNG GIANG |

Theo các bác sĩ, người bệnh không nên quá lo lắng khi mắc cúm, bởi thông thường bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau vài ngày và hết hẳn các triệu chứng sau 1- 2 tuần.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị khai trừ khỏi Đảng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Hồng Hà – nguyên Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Cận cảnh phố chim Hà Nội mùa Vu Lan: Giá vọt lên cao gấp 2, 3 lần

Nguyễn Thúy |

Cận rằm tháng 7, khu phố chim – đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) trở nên tấp nập hơn. Dù giá các loại chim phóng sinh cao gấp 2, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thu hút lượng lớn người đến tìm mua.