Thông báo để người lao động biết phương án thưởng Tết nguyên đán

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: T.E.A
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: T.E.A
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: T.E.A
Lên top