Cuối năm, công nhân dễ sa bẫy “tín dụng đen”

Thoát khỏi “vòi bạch tuộc tín dụng đen” nhờ Tổ chức tài chính vi mô CEP

Đại diện Tổ chức Tài chính Vi mô CEP đến thăm, động viên gia đình thành viên của CEP. Ảnh: Đức Long
Đại diện Tổ chức Tài chính Vi mô CEP đến thăm, động viên gia đình thành viên của CEP. Ảnh: Đức Long
Đại diện Tổ chức Tài chính Vi mô CEP đến thăm, động viên gia đình thành viên của CEP. Ảnh: Đức Long
Lên top